راهنمای ثبت سفارش

راهنمای ثبت سفارشات

 

تلفن تماس فروشگاه: 01733240000

تلفن بخش گارانتی: 01733228222

شماره پشتیبان فروشگاه: 09355151149

سامانه پیام کوتاه: 3000329010

ایمیل سازمانی جهت مکاتبات: info@Gonbad.ir

شناسه اینستاگرام:  GonbadClub@

شناسه کانال تلگرام: GonbadClub@